കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകൾ

ഏറ്റുമാനൂര്‍-21, 32, ചങ്ങാശേരി-8,26,32,26, കിടങ്ങൂര്‍-12, കുറവിലങ്ങാട് -13,14, തലയോലപ്പറമ്പ്-14, വിജയപുരം-19, അയര്‍ക്കുന്നം-5,19, മൂന്നിലവ്-2,3, കാണക്കാരി-1,4,7, മാഞ്ഞൂര്‍-4,5,6,7,11,12, കൂരോപ്പട-12, 15, പനച്ചിക്കാട് 2,9,12,15, കറുകച്ചാല്‍-16 എന്നീ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ എം. അഞ്ജന ഉത്തരവായി.

നിലവില്‍ 42 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലായി 201 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്. പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========
1. കോട്ടയം - 19, 18, 14, 48, 51, 23, 28, 29, 49, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 50

2. വൈക്കം - 7, 5, 9, 16, 21

3. ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 1, 2, 7, 14, 20, 4, 5, 11, 12, 18, 23, 26, 30, 33, 34, 3, 13, 21, 32

4. ചങ്ങനാശേരി - 15, 22, 28, 31, 34, 8, 26, 32, 36

5. പാലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 11, 20, 26

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
================ 
 
6. മാടപ്പള്ളി - 2,4, 18, 19

7. അയ്മനം - 8, 9, 5, 6, 1, 4, 12, 15, 16, 19

8. കുറിച്ചി - 3, 2, 9

9. മുണ്ടക്കയം - 2, 3, 4, 7, 14, 21, 13, 20

10. അതിരമ്പുഴ -22, 4, 9, 10, 12, 21

11. തിടനാട് - 5, 12

12. കറുകച്ചാല്‍ - 15, 2, 6, 8, 13, 11, 16

13. അയര്‍ക്കുന്നം - 4,10, 5, 19

14. രാമപുരം - 13, 4, 5, 6, 7, 10, 17

15. വിജയപുരം - 8, 5, 14, 19

16. മണര്‍കാട് - 17, 14

17. കിടങ്ങൂര്‍ - 6, 10, 13, 15, 12

18. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി - 10, 19, 21, 22

19. മാഞ്ഞൂര്‍- 1, 3, 8, 10, 14, 16, 4, 5, 6, 7, 11, 12

20.ആര്‍പ്പൂക്കര - 3, 7, 10

21. പായിപ്പാട് - 3, 6, 12, 13

22. പാറത്തോട് - 15, 4, 6, 10

23. മുളക്കുളം - 1, 6, 13, 14

24. വാഴപ്പള്ളി - 5

25.. എരുമേലി-7, 19, 20

26. പുതുപ്പള്ളി - 4, 11, 17, 5, 8, 13, 18

27. ചിറക്കടവ്- 3, 17

28. കൂട്ടിക്കല്‍ - 9, 12

29. കുറവിലങ്ങാട് - 6, 1, 13, 14

30. മറവന്തുരുത്ത് - 3, 9, 14

31. മീനച്ചില്‍ - 4, 8, 13

32. ഉദയനാപുരം-1, 14

33. തീക്കോയി- 12

34. കുമരകം - 1, 4, 11, 16

35. തലയാഴം - 1, 3, 11, 13

36. വാകത്താനം - 15

37. തൃക്കൊടിത്താനം - 6, 9, 18

38. തലോയലപ്പറമ്പ്-14

39. മൂന്നിലവ്- 2, 3

40. കാണക്കാരി 1, 4, 7

41. കൂരോപ്പട-12, 15

42. പനച്ചിക്കാട്- 2, 9, 12, 15