വാട്‌സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകള്‍
വാട്‌സ്ആപ് ഗ്രൂപ്പുകൾ എല്ലാം അഡ്മിന് ഒണ്‍ലി ഗ്രൂ്പ്പുകളാണ്. എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഒരേ വാര്‍ത്തകള്‍ തന്നെയാവും. വാട്‌സ് ആപ് ഗ്രൂപ്പുകള്‍ പലതും നിറഞ്ഞതിനാല്‍ ലിങ്കുകള്‍ മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കുക. ലഭിക്കാത്തവര്‍ ടെലിഗ്രാം ഉപയോഗിക്കാന്‍ പരിശ്രമിക്കുക. 
                                                                  
 
    GROUP 64       GROUP 65    

GROUP 59     GROUP 52
 
 
GROUP 57      GROUP 62

GROUP 54     GROUP 58

GROUP 60      GROUP 61

GROUP 53     GROUP 63

GROUP 27      GROUP 28

GROUP 01       GROUP 02

GROUP 03       GROUP 04

GROUP 05       GROUP 06

GROUP 07       GROUP 08

GROUP 10       GROUP 11


GROUP 14       GROUP 15

GROUP 16      GROUP 17

GROUP 18      GROUP 19

GROUP 20      GROUP 21

GROUP 22      GROUP 23

GROUP 24      GROUP 25

GROUP 31      GROUP 32

GROUP 33      GROUP 34

GROUP 35      GROUP 36

GROUP 37      GROUP 38

GROUP 39      GROUP 40

GROUP 41      GROUP 42

GROUP 43      GROUP 44

GROUP 45      GROUP 46

GROUP 47    GROUP 48

GROUP 49      GROUP 50

പഴയ വാര്‍ത്തകളടക്കം കാണുവാനും കൂടുതല്‍ സ്വകാര്യതയ്ക്കും ടെലിഗ്രാം ഗ്രൂപ്പില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യൂ

 Join  Telegram Channel https://t.me/meenachilnewschannel