മാണി സി കാപ്പൻ രാജി വയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു പാലായിൽ പ്രകടനം

യുഡിഎഫ് പ്രവേശനത്തിന് ഒരുങ്ങുന്ന മാണി സി കാപ്പൻ, എംഎൽഎ സ്ഥാനം രാജിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒരു വിഭാഗം എൻ സി പി പ്രവർത്തകർ പാലാ ടൗണിൽ പ്രകടനം നടത്തി. സുഭാഷ്  പുഞ്ചകോട്ടിൽ    ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു