കോവിഡ്; കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 196 പുതിയ രോഗികള്‍
കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 196 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില്‍ 191 പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. ആകെ 1364 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചത്.

സമ്പര്‍ക്കം മുഖേനയുള്ള രോഗബാധ കൂടുതല്‍ പേര്‍ക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ്. ഇവിടെ 28 പേര്‍ക്ക് രോഗം ബാധിച്ചു. തിരുവാര്‍പ്പ്-18, മണര്‍കാട്-16, പനച്ചിക്കാട്-11, ഏറ്റുമാനൂര്‍-10, എലിക്കുളം-9, എരുമേലി, പാമ്പാടി-7 വീതം, അതിരമ്പുഴ, ചങ്ങനാശേരി, കൂരോപ്പട-6 വീതം. 
എന്നിവയാണ് രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റു കേന്ദ്രങ്ങള്‍. 


രോഗം ഭേദമായ 130 പേര്‍ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില്‍ 2149  പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 6155 പേര്‍ രോഗബാധിതരായി. 4003 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 

ജില്ലയില്‍ ആകെ 19671 പേര്‍ ക്വാറന്‍റയിനില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകന്‍

1.കോട്ടയം ഗാന്ധി നഗറില്‍ താമസിക്കുന്ന ആലപ്പുഴ ജനറല്‍ ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടര്‍ (47)

സമ്പര്‍ക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവര്‍

2.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (15)
3.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (47)
4.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (19)
5.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (72)
6.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശി (75)
7.കോട്ടയം വേളൂര്‍ സ്വദേശിനി (26)
8.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി (33)
9.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി (44)
10.കോട്ടയം സ്വദേശിനി (99)
11.കോട്ടയം സ്വദേശിനി (17)
12.കോട്ടയം സ്വദേശി (45)
13.കോട്ടയം സ്വദേശി (31)
14.കോട്ടയം സ്വദേശി (26)
15.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശി (20)
16.കോട്ടയം വേളൂര്‍ സ്വദേശി (30)
17.കോട്ടയം പാക്കില്‍ സ്വദേശിനി (76)
18.കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂര്‍ സ്വദേശി (28)
19.കോട്ടയം സ്വദേശി (41)
20.കോട്ടയം സ്വദേശി (36)
21.കോട്ടയം സ്വദേശി (61)
22.കോട്ടയം സ്വദേശി (53)
23.കോട്ടയം സ്വദേശി (29)
24.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശിനി (74)
25.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശിനി(75)
26.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശി(75)
27.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശി(16)
28.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശി(46)


29.തിരുവാര്‍പ്പ് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി (47)
30.തിരുവാര്‍പ്പ് കിളിരൂര്‍ സ്വദേശിനി (65)
31.തിരുവാര്‍പ്പ് കിളിരൂര്‍ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (6)
32.തിരുവാര്‍പ്പ് കിളിരൂര്‍ സ്വദേശി (65)
33.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി (36)
34.തിരുവാര്‍പ്പ് ഇല്ലിക്കല്‍ സ്വദേശിനി (49)
35.തിരുവാര്‍പ്പ് ഇല്ലിക്കല്‍ സ്വദേശി (36)
36.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി (52)
37.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (42)
38.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (15)
39.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി (18)
40.തിരുവാര്‍പ്പ് ചെങ്ങളം സ്വദേശി (57)
41.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (55)
42.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (56)
43.തിരുവാര്‍പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിനി (74)
44.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി (59)
45.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (44)
46.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (3)

47.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (32)
48.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (39)
49.മണര്‍കാട് സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (3)
50.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (22)
51.മണര്‍കാട് സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി(7)
52.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (50)
53.മണര്‍കാട് സ്വദേശിനി (13)
54.മണര്‍കാട് സ്വദേശിനി (38)
55.മണര്‍കാട് സ്വദേശിനി (70)
56.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (73)
57.മണര്‍കാട് അരീപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി (27)
58.മണര്‍കാട്  അരീപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി (33)
59.മണര്‍കാട്  അരീപ്പറമ്പ് സ്വദേശിനി (56)
60.മണര്‍കാട് അരീപ്പറമ്പ്  സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (1)
61.മണര്‍കാട് അരീപ്പറമ്പ്  സ്വദേശിനി (27)
62.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (26)63.പനച്ചിക്കാട് പൂവന്തുരുത്ത് സ്വദേശിനി (33)
64.പനച്ചിക്കാട് പൂവന്തൂരുത്ത് സ്വദേശിനി (66)
65.പനച്ചിക്കാട് ദിവാന്‍ കവല സ്വദേശി (27)
66.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി (19)
67.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (6)
68.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി (27)
69.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (7)
70.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (11)
71.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനി (34)
72.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (4)
73.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശിനി (69)

74.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശി (31)
75.ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശി (26)
76.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശിനി (17)
77.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശിനി (55)
78.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശി (44)
79.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശിനി (25)
80.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശി (35)
81.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പുന്നത്തുറ സ്വദേശി (6)
82.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പുന്നത്തുറ സ്വദേശിനി (11)
83.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പുന്നത്തുറ സ്വദേശിനി (40)

84.എലിക്കുളം സ്വദേശി (37)
85.എലിക്കുളം കൂരാലി സ്വദേശിനി (33)
86.എലിക്കുളം  കൂരാലി  സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (11)
87.എലിക്കുളം കൂരാലി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (9)
88.എലിക്കുളം കൂരാലി സ്വദേശി (39)
89.എലിക്കുളം പൂവരണി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി(11)
90.എലിക്കുളം പൂവരണി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (13)
91.എലിക്കുളം പൂവരണി സ്വദേശിനി (64)
92.എലിക്കുളം പൂവരണി സ്വദേശിനി (39)


93.എരുമേലി നേര്‍ച്ചപ്പാറ സ്വദേശി (23)
94.എരുമേലി നേര്‍ച്ചപ്പാറ സ്വദേശി (29)
95.എരുമേലി നേര്‍ച്ചപ്പാറ സ്വദേശി (30)
96.എരുമേലി സ്വദേശി (29)
97.എരുമേലി സ്വദേശിനി (43)
98.എരുമേലി സ്വദേശിനി (22)
99.എരുമേലി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (3)

100.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (55)
101.പാമ്പാടി വെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (32)
102.പാമ്പാടി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി(14)
103.പാമ്പാടി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (3)
104.പാമ്പാടി സ്വദേശി (29)
105.പാമ്പാടി വെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (48)
106.പാമ്പാടി സ്വദേശി (46)

107.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (13)
108.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (35)
109.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (54)
110.അതിരമ്പുഴ തവളക്കുഴി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (3)
111.അതിരമ്പുഴ തവളക്കുഴി സ്വദേശിനി ( 62 )
112.അതിരമ്പുഴ തവളക്കുഴി സ്വദേശിനി (33)

113.ചങ്ങനാശേരി കുരിശുംമൂട് സ്വദേശിനി (27)
114.ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശിനി (48)
115.ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശി (60)
116.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി  (28)
117.ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശിയായ  ആണ്‍കുട്ടി (13)
118.ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശി (60)

119.കൂരോപ്പട പങ്ങട സ്വദേശിനി (16)
120.കൂരോപ്പട സ്വദേശി (28)
121.കൂരോപ്പട ളാക്കാട്ടൂര്‍ സ്വദേശി (21)
122.കൂരോപ്പട പങ്ങട സ്വദേശിനി (23)
123.കൂരോപ്പട ളാക്കാട്ടൂര്‍ സ്വദേശി (50) 
124.കൂരോപ്പട അരുവിക്കുഴി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (6)

125.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (39)
126.കുറിച്ചി സ്വദേശി (44)
127.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (60)
128.കുറിച്ചി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (13)
129.കുറിച്ചി നീലംപേരൂര്‍ സ്വദേശി(60)

130.അയ്മനം കുടമാളൂര്‍ സ്വദേശിനി (23)
131.അയ്മനം കുടമാളൂര്‍ സ്വദേശിനി (18)
132.അയ്മനം കുടമാളൂര്‍ സ്വദേശിനി (45)
133.അയ്മനം കുടമാളൂര്‍ സ്വദേശി (46)

134.കരൂര്‍ സ്വദേശിനി (32)
135.കരൂര്‍ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (1)
136.കരൂര്‍  സ്വദേശിനി (56)
137.കരൂര്‍ സ്വദേശി (32)

138.കറുകച്ചാല്‍ സ്വദേശി (40)
139.കറുകച്ചാല്‍ സ്വദേശിനി (54)
140.കറുകച്ചാല്‍ സ്വദേശി (57)
141.കറുകച്ചാല്‍ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സ്വദേശി (33)

142.നെടുംകുന്നം പുന്നവേലി സ്വദേശിനി (23)
143.നെടുംകുന്നം മാന്തുരുത്തി സ്വദേശിനി (33)
144.നെടുംകുന്നം സ്വദേശി (46)
145.നെടുംകുന്നം സ്വദേശി (46)

146.തൃക്കൊടിത്താനം കോട്ടമുറി സ്വദേശിനി (43)
147.തൃക്കൊടിത്താനം കോട്ടമുറി  സ്വദേശിനി (15)
148.തൃക്കൊടിത്താനം കോട്ടമുറി സ്വദേശിനി (76)
149.തൃക്കൊടിത്താനം കോട്ടമുറി സ്വദേശി (16)

150.വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശി (20)
151.വാഴപ്പള്ളി ചീരഞ്ചിറ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (10)
152.വാഴപ്പള്ളി ചീരഞ്ചിറ സ്വദേശിനി (33)
153.വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (85)

154.കുമരകം സ്വദേശി (23)
155.കുമരകം സ്വദേശിനി (35)
156.കുമരകം സ്വദേശിനി (18)

157.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനി (79)
158.പായിപ്പാട് നാലുകോടി സ്വദേശി (20)
159.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനി (35)

160.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശിനി (50)
161.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശിനി (45)
162.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശി (20)

163.വൈക്കം സ്വദേശി (35)
164.വൈക്കം സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (14)
165.വൈക്കം സ്വദേശിനി (42)

166.വാകത്താനം സ്വദേശിനി (42)
167.വാകത്താനം സ്വദേശി (48)
168.വാകത്താനം സ്വദേശി (77)

169.ആര്‍പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (57)
170.ആര്‍പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശി (69)

171.അയര്‍ക്കുന്നം സ്വദേശിനി (25)
172.അയര്‍ക്കുന്നം സ്വദേശി (62)

173.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (39)
174.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (41)

175.മാടപ്പള്ളി തെങ്ങണ സ്വദേശി (30)
176.മാടപ്പള്ളി തെങ്ങണ സ്വദേശി (36)

177.മേലുകാവ് സ്വദേശിനി (63)
178.മേലുകാവ് സ്വദേശി (76)

179.ടിവി പുരം സ്വദേശിനി (25)
180.ടിവി പുരം സ്വദേശി (56)

181.ചെമ്പ് ബ്രഹ്മമംഗലം സ്വദേശിനി (48)
182.കാണക്കാരി സ്വദേശിനി (24)
183.മാഞ്ഞൂര്‍ കോതനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി (41)
184.മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി സ്വദേശി (29)
185.മീനടം സ്വദേശിനി (37)
186.മൂന്നിലവ് സ്വദേശി (58)
187.മുളക്കുളം സ്വദേശിനി (50)
188.മുത്തോലി സ്വദേശി (40)
189.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി (38)
190.തലയാഴം സ്വദേശിനി (56)
191.വിജയപുരം സ്വദേശിനി (56)

സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവര്‍

192.അസമില്‍നിന്ന് എത്തിയ കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശി (38)

193.അസമില്‍നിന്ന് എത്തിയ  അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (51)

194.കൊല്‍ക്കത്തയില്‍നിന്ന് എത്തി ഈരാറ്റുപേട്ടയില്‍ താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (35)

195.ഒമാനില്‍നിന്ന് എത്തിയ  ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി (65)

196.കര്‍ണാടകയില്‍നിന്ന് എത്തിയ കുമരകം സ്വദേശിനി (25)