ഏഴ് പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകൾ

ഉദയനാപുരം-17, വെള്ളാവൂർ - 7, കുറിച്ചി - 11, കിടങ്ങൂർ - 1,14, വെള്ളൂർ - 3, കുമരകം - 12 എന്നീ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച്  കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 

ചെമ്പ് -14, കൂരോപ്പട - 14, രാമപുരം - 5,13
എന്നീ  വാർഡുകൾ  പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 28 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 54 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  - 33, 12, 44

2. ചങ്ങനാശേരി - 31,33,34,1, 17, 24, 29

3. ഏറ്റുമാനൂർ - 7

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

4. മീനടം-11 

5. എരുമേലി-  19, 2, 23,7

6. ഉദയനാപുരം - 8,1,17

7. കുമരകം- 7, 12

8. മുണ്ടക്കയം - 5, 13, 20

9. വാഴപ്പള്ളി-2,15, 19, 21, 1,6

10. രാമപുരം - 16

11. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി-16

12. മൂന്നിലവ്-5

13. കടപ്ലാമറ്റം - 3,10

14. വെള്ളൂർ -8, 3

15. വാകത്താനം - 3

16. പാറത്തോട് - 19

17. അയർക്കുന്നം -19

18. മുളക്കുളം - 8

19. പായിപ്പാട് - 13

20. പനച്ചിക്കാട്-18

21. കുറിച്ചി - 5, 11

22. പൂഞ്ഞാർ -2

23. കടനാട് - 13

24. അതിരമ്പുഴ-15

25. അയ്മനം - 11, 19

26. ചിറക്കടവ്-20

27. വെള്ളാവൂർ - 7

28. കിടങ്ങൂർ - 1,14