ശൗചാലയ ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത് അപലപനീയം: കോൺഗ്രസ് പാലാ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി


മുനിസിപ്പൽ സ്റ്റേഡിയത്തിലെ ചെറിയാൻ ജെ കാപ്പൻ സ്മാരക കവാടത്തിൽ ശൗചാലയം ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ച ഭരണ സമിതിയുടെ നീക്കം അപലപനീയം എന്ന് കോൺഗ്രസ് പാലാ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റി പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. ഭരണത്തിലേറിയ ആദ്യനാളുകളിൽ തന്നെ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ഭരണസമിതിയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലവാരമില്ലായ്മയാണ് പ്രകടമാക്കുന്നത് എന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.

പ്രമുഖ കോൺഗ്രസ് നേതാവും ആദരണീയനായ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയുമായ ചെറിയാൻ ജെ കാപ്പൻ സാറിൻറെ സ്മാരകത്തോട് കാണിക്കുന്ന ഈ അവഹേളനം പാലായിലെ ജനങ്ങളോടും പാലായുടെ സംസ്കാരത്തോടുമുള്ള വെല്ലുവിളിയാണ് എന്ന് ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി അറിയിച്ചു. 

അടിയന്തരമായി തിരുത്തൽ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുവാൻ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ കൗൺസിലിനുള്ളിലും, പുറത്തും കോൺഗ്രസ് ശക്തമായ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്നും ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രസ്താവനയിൽ പ്രസിഡൻറ് വ്യക്തമാക്കി.