മുത്തോലി പഞ്ചായത്ത് - വിജയികൾ

1. ടോമി കെഴുവന്താനത്ത് എല്‍ഡിഎഫ്
2. ജിജി ജേക്കബ് എല്‍ഡിഎഫ്
3. ജയാ രാജു എന്‍ഡിഎ
4. പുഷ്പ ചന്ദ്രന്‍ എല്‍ഡിഎഫ്
5. ഷീബാ റാണി എന്‍ഡിഎ
6. സിജിമോന്‍ സിഎസ് എന്‍ഡിഎ
7. രണ്‍ജിത്ത് ജി മീനാഭവന്‍ എന്‍ഡിഎ
8. ശ്രീജയ എംപി എന്‍ഡിഎ
9. എമ്മാനുവേല്‍ എല്‍ഡിഎഫ്
10. രാജന്‍ മുണ്ഡമറ്റം എല്‍ഡിഎഫ്
11. ഫിലോമിന ഫിലിപ്പ് യുഡിഎഫ്
12. ആര്യ സബിന്‍ യുഡിഎഫ്
13. എന്‍കെ ശശികുമാര്‍ എന്‍ഡിഎ