മീനച്ചില്‍ പഞ്ചായത്ത് -വിജയികള്‍


1 പാറപ്പള്ളി ഇന്ദു പ്രകാശ് 

2. കിഴപറയാര്‍ : നളിനി ശ്രീധരന്‍ യുഡിഎഫ്

3. ഇടമറ്റം : ബിജു തുണ്ടിയില്‍ എല്‍ഡിഎഫ്

4. പൂവത്തോട്  : ലിസമ്മ ഷാജന്‍ യുഡിഎഫ്

5. ചാത്തന്‍കുളം : ജോയി കുഴിപ്പാല എല്‍ഡിഎഫ്

6. വിളക്കുമാടം : വിഷ്ണു പി.വി 

7. പൈക : പുന്നൂസ് എല്‍ഡിഎഫ്

8. പൂവരണി : ഷേര്‍ളി ബേബി എല്‍ഡിഎഫ്

9. മുകളേല്‍പ്പീടിക : ജയശ്രീ സന്തോഷ് എന്‍ഡിഎ

10. കൊച്ചുകൊട്ടാരം : ബിജു ജേക്കബ് 

11. പാലാക്കാട് : സാജോ പൂവത്താനി എല്‍ഡിഎഫ്

12. വിളക്കുംമരുത് : ബിന്ദു ശശികുമാര്‍ എന്‍ഡിഎ

13. മീനച്ചില്‍ : ലിന്‍സി മാര്‍ട്ടിന്‍