സുഗതകുമാരി ടീച്ചര്‍ ശക്തയായ മദ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തക. കെസിബിസി മദ്യവിരുദ്ധസമിതികവയത്രിയും, പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകയും മദ്യവിരുദ്ധ പോരാളിയുമായിരുന്ന സുഗതകുമാരി ടീച്ചറിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ കെ.സി.ബി.സി. മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പ്രസാദ് കുരുവിള അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി.


തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മദ്യശാലകളുടെമേല്‍ ഉണ്ടായിരുന്ന പഞ്ചായത്തിരാജ് ആക്ട് 232, 447 വകുപ്പുകള്‍ റദ്ദ് ചെയ്യാനുളള പിണറായി സര്‍ക്കാരിന്റെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് നടപടിക്കെതിരെ ശക്തമായി പ്രതികരിക്കുകയും മതനേതാക്കളോടൊപ്പം അന്നത്തെ ഗവര്‍ണ്ണറെ സന്ദര്‍ശിച്ച് ഓര്‍ഡിനന്‍സില്‍ ഒപ്പു വയ്ക്കരുതെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്ത സുഗതകുമാരി ടീച്ചര്‍ മദ്യവിരുദ്ധ പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ശക്തമായ നേതൃത്വം നല്‍കിയിരുന്നു.