റ്റി.എസ് ഐസക്ക് (കുഞ്ഞപ്പി-78) നിര്യാതനായി

എള്ളും പുറം താഴത്ത് പൂണിശേരിൽ റ്റി.എസ് ഐസക്ക് (കുഞ്ഞപ്പി-78) നിര്യാതനായി. സംസ്കാരം നാളെ 11 മണിക്ക് എള്ളും പുറം സെൻ്റ്. മത്ഥ്യാസ് പള്ളിയിൽ.

ഭാര്യ അമ്മിണി ഐസക്ക് കാളിയാർ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ കുടുംബാംഗമാണ്.
മക്കൾ : സാം ഐസക്ക് (ജനറൽ എക്സ് ടെൻഷൻ ഓഫീസർ, ബിഡിഓ ഓഫീസ് ളാലം), അജിമോൻ ഐസക്ക്, (കൊച്ചിൻ ഷിപ്പ് യാർഡ്), മരുമക്കൾ : ബിജി സാം, (മേലുകാവ് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ), ആനിയമ്മ അജി, ആരോഗ്യ വകുപ്പ്, വൈക്കം)