കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ ഒരു കണ്ടെയിന്റ്‌മെന്റ് സോണ്‍ കൂടി

 


കൂട്ടിക്കൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ - 13 വാർഡ് കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണായി  പ്രഖ്യാപിച്ച്  കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

വാഴപ്പള്ളി - 2,15, വെള്ളൂർ -8 എന്നീ വാര്‍ഡുകൾ   പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 29 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 51 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്.

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  - 33, 12, 44,40,39
2. ചങ്ങനാശേരി -  34,1, 24, 29
3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 3,6
4. ഏറ്റുമാനൂർ - 7

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======


5. എരുമേലി-  19, 2, 23,7

6. ഉദയനാപുരം - 1,17

7. കുമരകം- 7, 12

8. മുണ്ടക്കയം -  20

9. വാഴപ്പള്ളി-19, 21, 1, 6

10. രാമപുരം - 16

11. മൂന്നിലവ്-5

12. കടപ്ലാമറ്റം - 3,10

13. വെള്ളൂർ - 3

14. വാകത്താനം - 3

15. പാറത്തോട് - 19

16. അയർക്കുന്നം -19

17. മുളക്കുളം - 8

18. പായിപ്പാട് - 13

19. പനച്ചിക്കാട്-18, 12, 3

20. കുറിച്ചി - 5, 11

21. പൂഞ്ഞാർ -2

22. കടനാട് - 13

23. അതിരമ്പുഴ-15

24. അയ്മനം - 11, 19

25. ചിറക്കടവ്-20

26. വെള്ളാവൂർ - 7

27. കിടങ്ങൂർ - 1,14

28. കുറവിലങ്ങാട് - 1

29. കൂട്ടിക്കൽ - 13