പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍കുറിച്ചി - 5, പൂഞ്ഞാർ - 2, കടനാട് - 13 എന്നീ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
വാര്‍ഡുകൾ  കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച്  കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

ഏറ്റുമാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 23, മുത്തോലി - 7, ഭരണങ്ങാനം - 6, എലിക്കുളം - 7, 8, കങ്ങഴ - 13, കുമരകം -15  എന്നീ  വാർഡുകൾ  പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

.നിലവില്‍ 27 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 47 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്.

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  - 33, 12, 44

2. ചങ്ങനാശേരി - 31,33,34,1, 17, 24,29ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

3. മീനടം-11

4. എരുമേലി-  19, 2, 23

5. ഉദയനാപുരം - 5,8,1

6. കുമരകം- 7

7. മുണ്ടക്കയം - 5, 13

8. വാഴപ്പള്ളി-2,15, 19, 21, 1,6

9. ചെമ്പ് -14

10. മറവന്തുരുത്ത് - 4

11. കൂരോപ്പട - 14

12. രാമപുരം - 5, 13, 16

13. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി-16

14. മൂന്നിലവ്-5

15. കറുകച്ചാൽ - 16

.
16. കടപ്ലാമറ്റം - 3

17. വെള്ളൂർ -8

18. വാകത്താനം - 3

19. ആർപ്പൂക്കര - 15

20. പാറത്തോട് - 19

21. അയർക്കുന്നം -19

22. മുളക്കുളം - 8

23. പായിപ്പാട് - 13

24. പനച്ചിക്കാട്-18

25. കുറിച്ചി - 5

26. പൂഞ്ഞാർ -2

27. കടനാട് - 13