8 പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍

 
ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 8, ഏറ്റുമാനൂർ മുനിസിപ്പിലാറ്റി - 4, മുണ്ടക്കയം - 4,10 കറുകച്ചാൽ-12, കുറിച്ചി - 6, 15, കിടങ്ങൂർ - 1 എന്നീ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 

ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി-2,എലിക്കുളം-6, പനച്ചിക്കാട്‌-12, കുമരകം - 7, കറുകച്ചാൽ - 9 എന്നീ വാര്‍ഡുകള്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 21 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 47 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം - 5,9, 51,40,42

2. ചങ്ങനാശേരി - 24, 29, 13,10,8

3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 3,20, 22, 24,26,1, 21, 23

4. ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 7,3,4


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

5. എരുമേലി- 5,6

6. വാഴപ്പള്ളി- 7

7. കുറിച്ചി - 11,6,15

8. ചിറക്കടവ്-18

9. തലയാഴം - 5, 7

10. ടി.വി പുരം - 7, 8,12

11. തലയോലപ്പറമ്പ്- 2

12. കങ്ങഴ - 11

13. വെളിയന്നൂര്‍ - 7

14. വെച്ചൂര്‍ - 10

15. മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി - 10

16. കറുകച്ചാൽ - 12

17. കാണക്കാരി - 10, 11

18. വാകത്താനം - 1

19. പായിപ്പാട് - 3

20. മുണ്ടക്കയം - 9, 4,10

21. കിടങ്ങൂർ - 1