8 പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍


കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 5, 9, 51, കാണക്കാരി - 10, 11, വാകത്താനം - 1, പായിപ്പാട് - 3, കങ്ങഴ - 11എന്നീ 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി  പ്രഖ്യാപിച്ച്  കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 

കുറവിലങ്ങാട് - 1, കുമരകം - 12, ചങ്ങനാശേരി മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 1എന്നീ വാര്‍ഡുകള്‍  പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 27 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 49 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  - 39, 5, 9, 51

2. ചങ്ങനാശേരി -  34, 24, 29, 13,10

3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 3, 2,20, 22, 24,26

4. ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 7,5,3

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

5. എരുമേലി-   7,5,6

6. ഉദയനാപുരം - 17

7. കുമരകം-  7, 

8. വാഴപ്പള്ളി-19, 7

9. പനച്ചിക്കാട്- 12

10. കുറിച്ചി -  11

11. അതിരമ്പുഴ-15

12. ചിറക്കടവ്-20,18

13. കിടങ്ങൂര്‍ - 1,14

14. കൂട്ടിക്കല്‍ - 13

15. എലിക്കുളം-6

16. തലയാഴം - 5

17. ടി.വി പുരം - 7, 8

18. ഭരണങ്ങാനം - 7

19. തലയോലപ്പറമ്പ്- 2

20. കങ്ങഴ - 9, 11

21. വെളിയന്നൂര്‍ - 7

22. വെച്ചൂര്‍ - 10

23. മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി - 10

24. കറുകച്ചാല്‍ - 9

25. കാണക്കാരി - 10, 11

26. വാകത്താനം - 1

27. പായിപ്പാട് - 3