ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 3 വാർഡുകൾ കണ്ടയിന്റ്മെന്റ് സോണിൽ

ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ 1,21,23 വാര്‍ഡുകളും മുണ്ടക്കയം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 9-ാം വാര്‍ഡും കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.

കൂട്ടിക്കൽ - 13, കിടങ്ങൂർ - 1,14 എന്നീ വാര്‍ഡുകള്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 23 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 44 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം - 5,9, 51,40,42

2. ചങ്ങനാശേരി - 24, 29, 13,10

3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 3, 2,20, 22, 24,26,1, 21, 23

4. ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 7,3

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

5. എരുമേലി- 5,6

6. കുമരകം- 7

7. വാഴപ്പള്ളി- 7

8. പനച്ചിക്കാട്- 12

9. കുറിച്ചി - 11

10. ചിറക്കടവ്-18

13. എലിക്കുളം-6

14. തലയാഴം - 5, 7

15. ടി.വി പുരം - 7, 8,12

16. തലയോലപ്പറമ്പ്- 2

17. കങ്ങഴ - 11

18. വെളിയന്നൂര്‍ - 7

19. വെച്ചൂര്‍ - 10

20. മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി - 10

21. കറുകച്ചാല്‍ - 9

22. കാണക്കാരി - 10, 11

23. വാകത്താനം - 1

24. പായിപ്പാട് - 3

23. മുണ്ടക്കയം - 9