കോട്ടയം ജില്ലയിലെ 3 പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകൾ


വെച്ചൂർ - 10, മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി - 10, കറുകച്ചാൽ - 9 എന്നീ 
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 

 തലയാഴം - 3, വെള്ളാവൂർ - 7, കുറിച്ചി - 5, മുണ്ടക്കയം - 20 എന്നീ വാര്‍ഡുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 25 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 44 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം - 39

2. ചങ്ങനാശേരി - 34,1, 24, 29, 13,10

3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 3, 2,20, 22, 24,26

4. ഏറ്റുമാനൂർ - 7,5,3


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

5. എരുമേലി- 7,5,6

6. ഉദയനാപുരം - 17

7. കുമരകം- 7, 12

8. വാഴപ്പള്ളി-19, 7

9. പനച്ചിക്കാട്- 12

10. കുറിച്ചി - 11

11. അതിരമ്പുഴ-15

12. ചിറക്കടവ്-20,18

13. കിടങ്ങൂർ - 1,14

14. കുറവിലങ്ങാട് - 1

15. കൂട്ടിക്കൽ - 13

16. എലിക്കുളം-6

17. തലയാഴം - 5

18. ടി.വി പുരം - 7, 8

19. ഭരണങ്ങാനം - 7

20. തലയോലപ്പറമ്പ്- 2

21. കങ്ങഴ - 9

22. വെളിയന്നൂർ - 7

23. വെച്ചൂർ - 10

24. മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി - 10

25. കറുകച്ചാൽ - 9