2 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കൂടിടി.വി പുരം  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 12-ാം വാര്‍ഡും, തലയാഴം പഞ്ചായത്തിലെ 7-ാം വാര്‍ഡും കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി  പ്രഖ്യാപിച്ച്  കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 


ഏറ്റുമാനൂർ- 5, ഉദയനാപുരം- 17, അതിരമ്പുഴ - 15 എന്നീ വാര്‍ഡുകള്‍  പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.


നിലവില്‍ 25 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 48 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 


പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)


മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍

=========


1.കോട്ടയം  - 39, 5, 9, 51


2. ചങ്ങനാശേരി -  34, 24, 29, 13,10


3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 3, 2,20, 22, 24,26


4. ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 7,3ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍

=======


5. എരുമേലി-   7,5,6


6. കുമരകം-  7, 


7. വാഴപ്പള്ളി-19, 7


8. പനച്ചിക്കാട്- 12


9. കുറിച്ചി -  11


10. ചിറക്കടവ്-20,18


11. കിടങ്ങൂര്‍ - 1,14


12. കൂട്ടിക്കല്‍ - 13


13. എലിക്കുളം-6


14. തലയാഴം - 5, 7


15. ടി.വി പുരം - 7, 8,12


16. ഭരണങ്ങാനം - 7


17. തലയോലപ്പറമ്പ്- 2


18. കങ്ങഴ - 9, 11


19. വെളിയന്നൂര്‍ - 7


20. വെച്ചൂര്‍ - 10


21. മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി - 10


22. കറുകച്ചാല്‍ - 9


23. കാണക്കാരി - 10, 11


24. വാകത്താനം - 1


25. പായിപ്പാട് - 3