2 പുതിയ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകൾ


 ടി.വിപുരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 7, 8 വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെൻ്റ് സോണുകളായി  പ്രഖ്യാപിച്ച്  കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 33,12 പൂഞ്ഞാർ - 2, പനച്ചിക്കാട് - 18, രാമപുരം - 16 എന്നീ വാര്‍ഡുകൾ    പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 27 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 45 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  - 44,40,39
2. ചങ്ങനാശേരി -  34,1, 24, 29
3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 3,6, 2
4. ഏറ്റുമാനൂർ - 7,5

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======


5. എരുമേലി-   23,7

6. ഉദയനാപുരം - 1,17

7. കുമരകം- 7, 12

8. മുണ്ടക്കയം -  20

9. വാഴപ്പള്ളി-19, 21, 1

10. കടപ്ലാമറ്റം - 10

11. വെള്ളൂർ - 3

12. പാറത്തോട് - 19

13. അയർക്കുന്നം -19

14. മുളക്കുളം - 8

15. പായിപ്പാട് - 13

16. പനച്ചിക്കാട്- 12, 3

17. കുറിച്ചി - 5, 11

18. അതിരമ്പുഴ-15

19. അയ്മനം - 11, 19

20. ചിറക്കടവ്-20

21. വെള്ളാവൂർ - 7

22. കിടങ്ങൂർ - 1,14

23. കുറവിലങ്ങാട് - 1

24. കൂട്ടിക്കൽ - 13

25. എലിക്കുളം-6

26. തലയാഴം - 3

27. ടി.വി പുരം - 7, 8