2 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍ കൂടി. 7 എണ്ണം ഒഴിവാക്കി

 
കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ -40, 42 വാര്‍ഡുകൾ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 

കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 39, ചങ്ങനാശേരി - 34, കങ്ങഴ - 9, ഭരണങ്ങാനം- 7 , എരുമേലി-7, വാഴപ്പള്ളി- 19, ചിറക്കടവ്-20 എന്നീ വാര്‍ഡുകള്‍ പട്ടികയില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 24 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 42 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം - 9, 51,40,42

2. ചങ്ങനാശേരി - 24, 29, 13,10

3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 3, 2,20, 22, 24,26

4. ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 7,3


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

5. എരുമേലി- 5,6

6. കുമരകം- 7

7. വാഴപ്പള്ളി- 7

8. പനച്ചിക്കാട്- 12

9. കുറിച്ചി - 11

10. ചിറക്കടവ്-18

11. കിടങ്ങൂര്‍ - 1,14

12. കൂട്ടിക്കല്‍ - 13

13. എലിക്കുളം-6

14. തലയാഴം - 5, 7

15. ടി.വി പുരം - 7, 8,12

16. തലയോലപ്പറമ്പ്- 2

17. കങ്ങഴ - 11

18. വെളിയന്നൂര്‍ - 7

19. വെച്ചൂര്‍ - 10

20. മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി - 10

21. കറുകച്ചാല്‍ - 9

22. കാണക്കാരി - 10, 11

23. വാകത്താനം - 1

24. പായിപ്പാട് - 3