പുതിയ രണ്ട് കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകൾ കൂടി

ഉദയനാപുരം-6, അയ്മനം -9 എന്നീ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനവാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി -21, 22 കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 1 എന്നീ വാര്‍ഡുകളെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 25 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 45 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  -14, 20, 26, 32, 35, 43, 47, 48,42

2. ഈരാറ്റുപേട്ട - 4,  20, 26, 27 


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

3.ആര്‍പ്പൂക്കര-13

4.മീനടം-6, 9

5. വെച്ചൂര്‍ -4

6. കൂരോപ്പട - 8, 11

7. കടപ്ലാമറ്റം -  8
 
8. തിരുവാര്‍പ്പ് - 2

9. എരുമേലി-  20, 23, 3, 4

10.മാടപ്പള്ളി - 13

11. പാമ്പാടി -8, 10, 14

12. കുറിച്ചി -1

13. ഉഴവൂര്‍ - 8

14.പുതുപ്പള്ളി - 4

15.വെള്ളാവൂര്‍ - 10

16.തലയാഴം - 11

17. തൃക്കൊടിത്താനം - 2

18. വിജയപുരം-11

19. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര-1

20. കരൂര്‍-10,11

21. അയർക്കുന്നം -19

22.തിടനാട് - 9

23. കങ്ങഴ - 7,4

24. ഉദയനാപുരം - 6

25. അയ്മനം -9