നാലു പുതിയ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍


കടുത്തുരുത്തി -12, മീനടം-11, കുമരകം-8, എരുമേലി-7 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന‌മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. 

എരുമേലി പഞ്ചായത്തിലെ 20-ാം വാര്‍ഡിനെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.

നിലവില്‍ 28 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 42 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  -20, 32, 42, 47, 48

2. ഈരാറ്റുപേട്ട - 20, 27 


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

3. മീനടം-6, 9, 11 

4. വെച്ചൂര്‍ -4

5. കൂരോപ്പട -11

6. കടപ്ലാമറ്റം -  8
 
7. എരുമേലി-  7, 22

8. പാമ്പാടി -8, 10, 14

9.മാടപ്പള്ളി - 13
 
10. കുറിച്ചി -1

11.വെള്ളാവൂര്‍ - 10

12.തലയാഴം - 11

13. തൃക്കൊടിത്താനം - 2

14. വിജയപുരം-11

15. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര-1

16. കരൂര്‍-10,11

17. ആര്‍പ്പൂക്കര-13

18. അയര്‍ക്കുന്നം -19

19.തിടനാട് - 9

20. കങ്ങഴ - 4, 7

21. ഉദയനാപുരം - 6

22. അയ്മനം -9

23. മുത്തോലി-6

24. അതിരമ്പുഴ-5

25. വാകത്താനം-1,4,6

26. മണര്‍കാട് - 13

27. കടുത്തുരുത്തി-12

28. കുമരകം-8