ആറു വാര്‍ഡുകള്‍ കൂടി കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകള്‍മുത്തോലി-6, അതിരമ്പുഴ-5, വാകത്താനം-1,4,6, എരുമേലി-22 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തു വാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

പുതുപ്പള്ളി-4, കോട്ടയം-26, 43, കൂരോപ്പട-8, എരുമേലി-3, 4, 23, തിരുവാര്‍പ്പ്-2 എന്നീ വാര്‍ഡുകളെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.


നിലവില്‍ 26 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 43 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  -14, 20, 32, 35, 42, 47, 48,

2. ഈരാറ്റുപേട്ട - 4,  20, 26, 27 


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

3. മീനടം-6, 9 

4. വെച്ചൂര്‍ -4

5. കൂരോപ്പട -11

6. കടപ്ലാമറ്റം -  8

7. എരുമേലി-  20, 22

8. പാമ്പാടി -8, 10, 14

9.മാടപ്പള്ളി - 13

10. കുറിച്ചി -1

11. ഉഴവൂര്‍ - 8

12.വെള്ളാവൂര്‍ - 10

13.തലയാഴം - 11

14. തൃക്കൊടിത്താനം - 2

15. വിജയപുരം-11

16. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര-1

17. കരൂര്‍-10,11

18. ആര്‍പ്പൂക്കര-13

19. അയര്‍ക്കുന്നം -19

20.തിടനാട് - 9

21. കങ്ങഴ - 7,4

22. ഉദയനാപുരം - 6

23. അയ്മനം -9

24. മുത്തോലി-6

25. അതിരമ്പുഴ-5

26. വാകത്താനം-1,4,6