രണ്ടു കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകള്‍ കൂടികരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 11, അയർക്കുന്നം -19 എന്നീ തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ഥാപനവാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.


കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റി-15, 25, ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 2, ഏറ്റുമാനൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 14, കടപ്ലാമറ്റം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 3, കൂരോപ്പട - 5, കുമരകം - 7,14 എന്നീ വാര്‍ഡുകളെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.


നിലവില്‍ 23 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 45 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
=========

1.കോട്ടയം  -  9, 14, 20, 26, 32, 35, 43, 47, 48,42

2. ഈരാറ്റുപേട്ട - 4,  20,21, 22, 26, 27 


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

3.ആര്‍പ്പൂക്കര-13

4.മുണ്ടക്കയം -8

5.മീനടം-6, 9

6. വെച്ചൂര്‍ -4

7. കൂരോപ്പട - 8, 11

8. കടപ്ലാമറ്റം -  8

9. തിരുവാര്‍പ്പ് - 2

10. എരുമേലി-  20, 23, 3, 4

11.മാടപ്പള്ളി - 13

12. പാമ്പാടി -8, 10, 14


13. മണിമല-7

14. കുറിച്ചി -1

15. ഉഴവൂര്‍ - 8

16.പുതുപ്പള്ളി - 4

17.വെള്ളാവൂര്‍ - 10

18.തലയാഴം - 11

19. തൃക്കൊടിത്താനം - 2

20. വിജയപുരം-11

21. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര-1

22. കരൂര്‍-10,11

23. അയർക്കുന്നം -19