പൂഞ്ഞാർ തെക്കേക്കര ടൗൺ വാർഡ് കണ്ടയിന്റ്മെന്റ് സോൺ


വിജയപുരം -11, പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര -1, കരൂര്‍-10 എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്  വാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി.

അയര്‍ക്കുന്നം-7, കടപ്ലാമറ്റം-13,  ഈരാറ്റുപേട്ട-11, കുമരകം-15, കൂട്ടിക്കല്‍-1, മുണ്ടക്കയം-6 എന്നീ വാര്‍ഡുകളെ പട്ടികയില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കി.


നിലവില്‍ 25 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 55 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്‍റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
======
1.ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 14

2.കോട്ടയം  -  9, 14, 15, 20, 25, 26, 32, 35, 43, 47, 48

3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 2, 4,  20,21, 22, 26, 27 


ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

4.ആര്‍പ്പൂക്കര-1

5.മുണ്ടക്കയം -8

6.മീനടം-6, 9

7.കുമരകം - 7, 14

8.കിടങ്ങൂര്‍ - 2, 15

9. വെച്ചൂര്‍ -4, 13 

10. കൂരോപ്പട - 5, 8, 11, 15

11. കടപ്ലാമറ്റം - 3, 8
 
12. തിരുവാര്‍പ്പ് - 2

13. എരുമേലി- 12, 20, 23, 3, 4

14.മാടപ്പള്ളി - 13

15. പാമ്പാടി -8, 10, 14

16. മണിമല-7

17. കുറിച്ചി -1

18. ഉഴവൂര്‍ - 8

19.പുതുപ്പള്ളി - 4

20.വെള്ളാവൂര്‍ - 10

21.തലയാഴം - 11

22. തൃക്കൊടിത്താനം - 2

23. വിജയപുരം-11

24. പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര-1

25. കരൂര്‍-10