കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 217 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ്


കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 217  പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 210 പേര്‍ക്കും  സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്.  ആകെ 1699 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചത്.

രോഗബാധിതരില്‍ 35 പേര്‍ അതിരമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലാണ്. വാകത്താനം-22, കരൂര്‍-21, കോട്ടയം -14, അയ്മനം -8, കുറിച്ചി, ഉഴവൂര്‍-6 വീതം, ഏറ്റുമാനൂര്‍, തിരുവാര്‍പ്പ്, മീനടം, മാടപ്പള്ളി-5 വീതം എന്നിവയാണ് രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റു സ്ഥലങ്ങള്‍.

രോഗം ഭേദമായ 107 പേര്‍ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില്‍ 1923 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 5570 പേര്‍ രോഗബാധിതരായി. 3644 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

ജില്ലയില്‍ ആകെ 18641 പേര്‍ ക്വാറന്റയിനില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.


*രോഗം ബാധിച്ചവര്‍*

♦️ *സമ്പര്‍ക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവര്‍*

1-31. അതിരമ്പുഴയിലെ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാരായ 31 പേര്‍. 
32.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (51)
33.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (44)
34. അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (46)
35.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (50)

36.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (6)
37.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി(53)
38.വാകത്താനം സ്വദേശി (46)
39.വാകത്താനം സ്വദേശിനി (70)
40.വാകത്താനം സ്വദേശിനി (17)
41.വാകത്താനം സ്വദേശി (11)
42.വാകത്താനം സ്വദേശി (12)
43.വാകത്താനം സ്വദേശിനി (18)
44.വാകത്താനം സ്വദേശി (22)
45.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശി (55)
46.വാകത്താനം  തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (23)
47.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശി (48)
48.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശി (16)
49.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശി (75)
50.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (46)
51.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (8)
52.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (62)
53.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (50)
54.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (34)
55.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (45)
56.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (21)
57.വാകത്താനം തൃക്കോതമംഗലം സ്വദേശിനി (22)

58.കരൂര്‍ സ്വദേശിനി(69)
59.കരൂര്‍ സ്വദേശി (11)
60.കരൂര്‍ സ്വദേശി (60)
61.കരൂര്‍ സ്വദേശി (85)
62.കരൂര്‍ സ്വദേശി (46)
63.കരൂര്‍ സ്വദേശിനി(38)
64.കരൂര്‍ സ്വദേശിനി(33)
65.കരൂര്‍ സ്വദേശിനി(18)
66.കരൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
67.കരൂര്‍ സ്വദേശി (52)
68.കരൂര്‍ സ്വദേശി(68)
69.കരൂര്‍ സ്വദേശി(37)
70.കരൂര്‍ സ്വദേശി(64)
71.കരൂര്‍ സ്വദേശി(44)
72.കരൂര്‍ സ്വദേശിനി(48)
73.കരൂര്‍ സ്വദേശി (39)
74.കരൂര്‍ സ്വദേശി(59)
75.കരൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (7)
76.കരൂര്‍ സ്വദേശി (62)
77.കരൂര്‍ സ്വദേശി (73)
78.കരൂര്‍ സ്വദേശിനി (62)

79.കോട്ടയം സ്വദേശിനി( 31) 
80.കോട്ടയം പെരുമ്പായിക്കാട് ‌സ്വദേശിനി (49)
81.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (25)
82.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശി (52)
83.കോട്ടയം വേളൂര്‍ സ്വദേശി(78)
84.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി(24)
85.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി(10)
86.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി(35)
87.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി(2)
88.കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂര്‍ സ്വദേശി(45)
89.കോട്ടയം ‌സ്വദേശി(26)
90.കോട്ടയം സ്വദേശി(45)
91.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശി(55)
92.കോട്ടയം മള്ളൂശ്ശേരി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (1) 


93.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത്‌ സ്വദേശിനി(58)
94.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് ‌സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (1)
95.അയ്മനം ഒളശ്ശ സ്വദേശിനി(88)
96.അയ്മനം പരിപ്പ് ‌സ്വദേശി(32)
97.അയ്മനം സ്വദേശി(50)
98.അയ്മനം ഒളശ്ശ സ്വദേശി(60)
99.അയ്മനം സ്വദേശി (41)
100.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് ‌സ്വദേശിനി (27)

101.കുറിച്ചി നീലംപേരൂര്‍ സ്വദേശി (49)
102.കുറിച്ചി മലകുന്നം സ്വദേശി (57)
103.കുറിച്ചി നീലംപേരൂര്‍ സ്വദേശി(47)
104.കുറിച്ചി നീലംപേരൂര്‍ സ്വദേശി(43)
105.കുറിച്ചി നീലംപേരൂര്‍ സ്വദേശി(36)
106.കുറിച്ചി നീലംപേരൂര്‍ സ്വദേശി (67)

107.ഉഴവൂര്‍ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി(2)
108.ഉഴവൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (5)
109.ഉഴവൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (9)
110.ഉഴവൂര്‍ സ്വദേശി(41)
111.ഉഴവൂര്‍ സ്വദേശിനി(63)
112.ഉഴവൂര്‍ സ്വദേശി(85)

113.ഏറ്റുമാനൂര്‍ വണ്ടിപ്പേട്ട സ്വദേശി(27)
114.ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശി(63)
115.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശി(35)
116.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശി(36)
117.ഏറ്റുമാനൂര്‍ തവളക്കുഴി സ്വദേശി(40)

118.തിരുവാര്‍പ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശിനി(48)
119.തിരുവാര്‍പ്പ് കിളിരൂര്‍ സ്വദേശിനി (52)
120.തിരുവാര്‍പ്പ് കിളിരൂര്‍ സ്വദേശി(59)
121.തിരുവാര്‍പ്പ് ഇല്ലിക്കല്‍ സ്വദേശി(33)
122.തിരുവാര്‍പ്പ് കിളിരൂര്‍ സ്വദേശിനി(61)

123.മീനടം സ്വദേശി(52)
124.മീനടം സ്വദേശിനി(39)
125.മീനടം സ്വദേശി(38)
126.മീനടം സ്വദേശി(33)
127.മീനടം പൊത്തന്‍പുറം സ്വദേശി (41)

128.മാടപ്പള്ളി സ്വദേശി(56)
129.മാടപ്പളളി പെരുമ്പനച്ചി സ്വദേശി (65)
130.മാടപ്പളളി സ്വദേശിനി(59)
131.മാടപ്പള്ളി തെങ്ങണ സ്വദേശിനി(26)
132.മാടപ്പള്ളി പെരുമ്പനച്ചി സ്വദേശിനി  (23)

133.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി(27)
134.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി(58)
135.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി(14)
136.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി(58)

137.കങ്ങഴ ഇടയപ്പാറ സ്വദേശിനി (50)
138.കങ്ങഴ ഇടയപ്പാറ സ്വദേശിനി (73)
139.കങ്ങഴ ഇടയപ്പാറ സ്വദേശിനി (60)
140.കങ്ങഴ ഇടയപ്പാറ സ്വദേശി (20)

141.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(46)
142.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി(55)
143.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(20)
144.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി(60)

145.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശി(32)
146.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശി(49)
147.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശി(88)
148.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശിനി (23)

149.പുതുപ്പള്ളി പരിയാരം സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി(12)
150.പുതുപ്പള്ളി പരിയാരം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി(5)
151.പുതുപ്പള്ളി പരിയാരം സ്വദേശി (45)
152.പുതുപ്പള്ളി പയ്യപ്പാടി സ്വദേശി(41)

153.വിജയപുരം സ്വദേശി(55)
154.വിജയപുരം വടവാതൂര്‍ സ്വദേശി(20)
155.വിജയപുരം സ്വദേശി(58)
156.വിജയപുരം  പാറമ്പുഴ സ്വദേശി (37)

157.ആര്‍പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശി(58)
158.ആര്‍പ്പൂക്കര സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി(10)
159.ആര്‍പ്പൂക്കര സ്വദേശി(38)

160.കൂരോപ്പട അരുവിക്കുഴി സ്വദേശി(66)
161.കൂരോപ്പട അരുവിക്കുഴി സ്വദേശിനി (55)
162.കൂരോപ്പട അരുവിക്കുഴി സ്വദേശി(27)

163.മൂന്നിലവ് കളത്തുകടവ് ‌സ്വദേശി(29)
164.മൂന്നിലവ്  സ്വദേശി(26)
165.മൂന്നിലവ്  സ്വദേശിനി(58)

166.നീണ്ടൂര്‍ കൈപ്പുഴ സ്വദേശി(75)
167.നീണ്ടൂര്‍ കൈപ്പുഴ സ്വദേശി(40)
168.നീണ്ടൂര്‍ ഓണംതുരുത്ത്‌ സ്വദേശി(31)

169.പായിപ്പാട് ‌സ്വദേശിനി(41)
170.പായിപ്പാട് പി.സി കവല സ്വദേശി(30)
171.പായിപ്പാട്‌ സ്വദേശി(58)

172.പാമ്പാടി സ്വദേശി(73)
173.പാമ്പാടി സ്വദേശി(40)
174.പാമ്പാടി വെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (55)

175.പനച്ചിക്കാട് ‌കൊല്ലാട് ‌സ്വദേശി (35)
176.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശി(41)
177.പനച്ചിക്കാട് ചാന്നാനിക്കാട്‌ സ്വദേശി (29)

178.പൂഞ്ഞാര്‍ സ്വദേശി(30)
179.പൂഞ്ഞാര്‍ സ്വദേശിനി(41)
180.പൂഞ്ഞാര്‍ സ്വദേശി(35)

181.പാലാ സ്വദേശി(66)
182.പാലാ സ്വദേശി (33)
183.പാലാ സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (2)

184.വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(65)
185.വാഴപ്പളളി വെരൂര്‍ സ്വദേശിനി(55)
186.വാഴപ്പള്ളി വെരൂര്‍ സ്വദേശി (35)

187.അയര്‍ക്കുന്നം നീറിക്കാട്‌ സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി(2)
188.അയര്‍ക്കുന്നം ആറുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി(67)

189.എരുമേലി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി(10)
190.എരുമേലി സ്വദേശി(36)

191.കൊഴുവനാല്‍ മേവട സ്വദേശി(24)
192.കൊഴുവനാല്‍ മേവട സ്വദേശിനി(72)

193.എലിക്കുളം സ്വദേശി(46)
194.കാണക്കാരി സ്വദേശി(54)
195.കറുകച്ചാല്‍ ചമ്പക്കര സ്വദേശി(30)
196.മണര്‍കാട്‌ സ്വദേശിനി (56)
197.മാഞ്ഞൂര്‍ കോതനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി(23)
198.മീനച്ചില്‍ ഇടമറ്റം സ്വദേശിനി(35)
199.മുളക്കുളം സ്വദേശി(63)
200.മുണ്ടക്കയം  സ്വദേശി(29)
201.രാമപുരം സ്വദേശി(43)
202.തലനാട്‌ സ്വദേശിനി (80)
203.തലയാഴം സ്വദേശിനി (65)
204.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി(26)
205.വെച്ചൂര്‍ സ്വദേശിനി(36)
206.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി(32)


♦️ *മറ്റു ജില്ലക്കാര്‍*

207.കൊല്ലം പിറവന്തൂര്‍ സ്വദേശി(22)
208.കൊല്ലം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി(11)
209.കൊല്ലത്ത് താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (26)
210.തമിഴ്‌നാട് ‌തെങ്കാശി സ്വദേശി (49)


♦️ *സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവര്‍*

211.ദുബായില്‍നിന്ന് എത്തിയ വെളിയന്നൂര്‍ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി(13)
212.ലണ്ടനില്‍നിന്ന് എത്തിയ പൂഞ്ഞാര്‍ പനച്ചിപ്പാറ സ്വദേശിനി (77)
213.ചെന്നൈയില്‍നിന്ന് എത്തിയ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി സ്വദേശി(29)
214.ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് എത്തിയ മുണ്ടക്കയം സ്വദേശി(32)
215.പശ്ചിമബംഗാളില്‍  നിന്ന് എത്തിയ മൂന്നിലവ് ‌സ്വദേശി (38)
216.പശ്ചിമബംഗാളില്‍  നിന്ന് എത്തിയ മൂന്നിലവ്‌ സ്വദേശി(24)
217.മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയ ആര്‍പ്പൂക്കര വില്ലൂന്നി സ്വദേശിനി(25)