ഈരാറ്റുപേട്ട 21ാം വാർഡ് കണ്ടയിന്റ്മെന്റ് സോണിൽ

ഈരാറ്റുപേട്ട മുനിസിപ്പാലിറ്റി - 21,
 തൃക്കൊടിത്താനം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് - 2,
 മീനടം -9  എന്നീ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന വാര്‍ഡുകളെ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചു .

നിലവില്‍ 24 തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളില്‍ 58 കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളാണുള്ളത്. 

പട്ടിക ചുവടെ(തദ്ദേശ സ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന് ക്രമത്തില്‍)

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
======
1.ഏറ്റുമാനൂര്‍ - 14

2.കോട്ടയം  -  9, 14, 35, 43,  48, 20, 25, 26,15,47, 32,

3. ഈരാറ്റുപേട്ട - 2,4, 11, 26, 20, 22, 27, 21

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
=======

4.ആര്‍പ്പൂക്കര-1

5.മുണ്ടക്കയം -6, 8

6.മീനടം-6,9

7.കുമരകം - 7,14,15

8.കിടങ്ങൂര്‍ - 2,15

9.അയര്‍ക്കുന്നം - 7

10. വെച്ചൂര്‍ - 13, 4

11. കൂരോപ്പട - 5, 8, 11, 15

12. കടപ്ലാമറ്റം - 3, 13,8
 
13. തിരുവാര്‍പ്പ് - 2

14. എരുമേലി- 12, 20, 23, 3, 4

15.മാടപ്പള്ളി - 13

16. പാമ്പാടി -8, 14, 10

17. മണിമല-7

18. കൂട്ടിക്കല്‍-1

19. കുറിച്ചി - 1

20. ഉഴവൂർ - 8

21.പുതുപ്പള്ളി - 4

22.വെള്ളാവൂർ - 10

23.തലയാഴം - 11

24. തൃക്കൊടിത്താനം - 2