കോവിഡ്; കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 196 പുതിയ രോഗികള്‍കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 196  പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില്‍ 191 പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്. ആകെ 2356 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചത്.

കോട്ടയം-19, പനച്ചിക്കാട്-12, തിരുവാര്‍പ്പ്-11,  അയര്‍ക്കുന്നം-10, പാമ്പാടി-9, ചങ്ങനാശേരി, വാകത്താനം-8 വീതം, അയ്മനം, ഈരാറ്റുപേട്ട-7 വീതം, ഏറ്റുമാനൂര്‍, കറുകച്ചാല്‍-6 വീതം, കുമരകം, തലയാഴം, കുറിച്ചി, മണര്‍കാട്-5 വീതം എന്നിവയാണ് സമ്പര്‍ക്കം മൂലമുള്ള രോഗബാധ കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത കേന്ദ്ര സ്ഥലങ്ങള്‍. 

രോഗം ഭേദമായ 90 പേര്‍ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില്‍ 1821  പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 5362 പേര്‍ രോഗബാധിതരായി. 3538 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. 

ജില്ലയില്‍ ആകെ 17967 പേര്‍ ക്വാറന്‍റയിനില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

രോഗം ബാധിച്ചവര്‍
=======

♦️ സമ്പര്‍ക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവര്‍
=======
1.കോട്ടയം മുള്ളന്‍കുഴി സ്വദേശി (55)
2.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിനി (57)
3.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശി (32)
4.കോട്ടയം പാക്കില്‍ സ്വദേശി (51)
5.കോട്ടയം പാക്കില്‍ സ്വദേശിനി (50)
6.കോട്ടയം പാക്കില്‍ സ്വദേശി (62)
7.കോട്ടയം തിരുനക്കര സ്വദേശിനി (63)
8.കോട്ടയം കാരാപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (5)
9.കോട്ടയം നാഗമ്പടം സ്വദേശി (31)
10.കോട്ടയം നാഗമ്പടം സ്വദേശി (33)
11.കോട്ടയം നാഗമ്പടം സ്വദേശി (56)
12.കോട്ടയം പെരുമ്പായിക്കാട് സ്വദേശിനി ( 62 )
13.കോട്ടയം സ്വദേശി (25)
14.കോട്ടയം സ്വദേശി (36)
15.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി (33)
16.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശിനി (45)
17.കോട്ടയം കഞ്ഞിക്കുഴി സ്വദേശി (45)
18.കോട്ടയം തിരുനക്കര സ്വദേശി (65)
19.കോട്ടയം മള്ളൂശ്ശേരി സ്വദേശി (32)

20.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി (63)
21.പനച്ചിക്കാട് ചാന്നാനിക്കാട് സ്വദേശിനി (28)
22.പനച്ചിക്കാട് ചാന്നാനിക്കാട് സ്വദേശിനി (50)
23.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (9)
24.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശി (76) 
25.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി (76)
26.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (5)
27.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (8)
28.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശി (40)
29.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി (30)
30.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി (85)
31.പനച്ചിക്കാട് കുഴിമറ്റം സ്വദേശിനി (52)

32.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (32)
33.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (54)
34.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി (24)
35.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി ( )
36.തിരുവാര്‍പ്പില്‍ താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (22)
37.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി (62)
38.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി (38)
39.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (14)
40.തിരുവാര്‍പ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനി (63)
41.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശി (28)
42.തിരുവാര്‍പ്പ് ചെങ്ങളം സ്വദേശി (38)

43.അയര്‍ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശി (24)
44.അയര്‍ക്കുന്നം ആറുമാനൂര്‍ സ്വദേശി (52)
45.അയര്‍ക്കുന്നം സ്വദേശിനി (68)
46.അയര്‍ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശി (36)
47.അയര്‍ക്കുന്നം തിരുവഞ്ചൂര്‍ സ്വദേശിനി (70)
48.അയര്‍ക്കുന്നം തിരുവഞ്ചൂര്‍ സ്വദേശിനി (59)
49.അയര്‍ക്കുന്നം തിരുവഞ്ചൂര്‍ സ്വദേശി (64)
50.അയര്‍ക്കുന്നം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (3)
51.അയര്‍ക്കുന്നം സ്വദേശി (66)
52.അയര്‍ക്കുന്നം സ്വദേശിനി (33)

53.പാമ്പാടി പൂതകുഴി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (12)
54.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (17)
55.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (36)
56.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (75)
57.പാമ്പാടി സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടി (4)
58.പാമ്പാടി പൂതകുഴി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (2)
59.പാമ്പാടി പൂതകുഴി സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (5)
60.പാമ്പാടി പൂതകുഴി സ്വദേശിനി (30)
61.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (48)

62.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (15)
63.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി (21)
64.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി (20)
65.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി (32)
66.ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശിനി (42)
67.ചങ്ങനാശേരി പെരുന്ന സ്വദേശിനി (58)
68.ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശി (23)
69.ചങ്ങനാശേരി മറ്റം സ്വദേശിനി (58)

70.വാകത്താനം സ്വദേശിനി (20)
71.വാകത്താനം സ്വദേശിനി (32)
72.വാകത്താനം പൊങ്ങന്താനം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (3)
73.വാകത്താനം പൊങ്ങന്താനം സ്വദേശിനി (54)
74.വാകത്താനം  സ്വദേശി (64)
75.വാകത്താനം സ്വദേശിനി (58)
76.വാകത്താനം സ്വദേശി (52)
77.വാകത്താനം സ്വദേശിനി (40)

78.അയ്മനം സ്വദേശിനി (49)
79.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശി (34)
80.അയ്മനം സ്വദേശിനി (55)
81.അയ്മനം സ്വദേശി (32)
82.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (6)
83.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി (28)
84.അയ്മനം കുടമാളൂര്‍ സ്വദേശി (32)

85.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (30)
86.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (51)
87.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (35) 
88.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (10)
89.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (25)
90.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (2)
91.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (8)

92.ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി (25)
93.ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശിനി (27)
94.ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (3)
95.ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശി (34)
96.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പുന്നത്തുറ സ്വദേശി (63)
97.ഏറ്റുമാനൂര്‍ തെള്ളകം സ്വദേശി (20)

98.കറുകച്ചാല്‍ ചമ്പക്കര സ്വദേശി (54)
99.കറുകച്ചാല്‍ ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി (38)
100.കറുകച്ചാല്‍ ശാന്തിപുരം സ്വദേശിനി (70)
101.കറുകച്ചാല്‍ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സ്വദേശി (60)
102.കറുകച്ചാല്‍ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (72)
103.കറുകച്ചാല്‍ നെടുങ്ങാടപ്പള്ളി സ്വദേശിനി(23)

104.കുമരകം സ്വദേശി (58)
105.കുമരകം സ്വദേശിനി (28)
106.കുമരകം സ്വദേശി (32)
107.കുമരകം സ്വദേശിനി (45)
108.കുമരകം സ്വദേശി (24)

109.തലയാഴം സ്വദേശിനി (42)
110.തലയാഴം സ്വദേശിനി (19)
111.തലയാഴം സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടി (15)
112.തലയാഴം സ്വദേശി (70)
113.തലയാഴം സ്വദേശി (48)

114.കുറിച്ചി സ്വദേശി (28)
115.കുറിച്ചി സ്വദേശി (18)
116.കുറിച്ചി സ്വദേശി (20)
117.കുറിച്ചി സ്വദേശി (34)
118.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (31)

119.മണര്‍കാട് സ്വദേശിനി (49)
120.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (40)
121.മണര്‍കാട് സ്വദേശിനി (50)
122.മണര്‍കാട് സ്വദേശിനി (34)
123.മണര്‍കാട് സ്വദേശിനി (17)

124.മാടപ്പളളി സ്വദേശി (41)
125.മാടപ്പള്ളി പെരുമ്പനച്ചി സ്വദേശിനി (61)
126.മാടപ്പള്ളി പെരുമ്പനച്ചി സ്വദേശിനി (29)
127.മാടപ്പള്ളി പെരുമ്പനച്ചി സ്വദേശി (74)

128.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി (49)
129.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (45)
130.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി (46)
131.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി (53)

132.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി (44)
133.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (15)
134.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (48)
135.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (47)

136.കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശിനി (48)
137.കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശി (22)
138.കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശിനി (20)

139.കൂരോപ്പട ളാക്കാട്ടൂര്‍ സ്വദേശി (18)
140.കൂരോപ്പട ളാക്കാട്ടൂര്‍ സ്വദേശി (46)
141.കൂരോപ്പട പങ്ങട സ്വദേശി (58)

142.മീനടം സ്വദേശിനി (60)
143.മീനടം സ്വദേശി (31)
144.മീനടം സ്വദേശിനി (49)

145.തിടനാട് സ്വദേശിനി (43)
146.തിടനാട് സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (14)
147.തിടനാട് സ്വദേശി (51)

148.വാഴപ്പള്ളി കുരിശുമൂട് സ്വദേശി (33)
149.വാഴപ്പള്ളി വെരൂര്‍ സ്വദേശിനി (53)
150.വാഴപ്പള്ളി ചീരഞ്ചിറ സ്വദേശിനി (54)

151.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര കുന്നോന്നി സ്വദേശിനി (31)
152.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശി (52)
153.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശി (47)

154.വെള്ളാവൂര്‍ കടയനിക്കാട് സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (8)
155.വെള്ളാവൂര്‍ കടയനിക്കാട് സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (1)
156.വെള്ളാവൂര്‍ കടയനിക്കാട് സ്വദേശിനി (31)

157.ആര്‍പ്പൂക്കര സ്വദേശി (35)
158.ആര്‍പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (30)

159.പൂഞ്ഞാര്‍ സ്വദേശിനി (21)
160.പൂഞ്ഞാര്‍ സ്വദേശിനി (69)

161.നീണ്ടൂര്‍ കൈപ്പുഴ സ്വദേശി (49)
162.നീണ്ടൂര്‍ കൈപ്പുഴ സ്വദേശിനി (90)

163.പാലാ സ്വദേശി (47)
164.പാലാ സ്വദേശിനി (38)

165.തലയോലപ്പറമ്പ് സ്വദേശി (26)
166.തലയോലപ്പറമ്പ് കുലശേഖരമംഗലം സ്വദേശി (33)

167.കങ്ങഴ പത്തനാട് സ്വദേശി (24)
168.കങ്ങഴ സ്വദേശി (27)

169.വിജയപുരം കളത്തിപ്പടി സ്വദേശിനി (46)
170.വിജയപുരം വടവാതൂര്‍ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (11)
171.എരുമേലി സ്വദേശി (20)
172.കല്ലറ സ്വദേശി (49)
173.കിടങ്ങൂര്‍ സ്വദേശി (24)
174.കൊഴുവനാല്‍ സ്വദേശി (29)
175.മാഞ്ഞൂര്‍ കോതനല്ലൂര്‍ സ്വദേശിനി (42)
176.മീനച്ചില്‍ പൂവരണി സ്വദേശിനി (43)
177.മേലുകാവ് സ്വദേശി (34)
178.മുത്തോലി സ്വദേശിനി (23)
179.ഞീഴൂര്‍ സ്വദേശി (25)
180.പായിപ്പാട് സ്വദേശിനി (54)
181.തലപ്പലം സ്വദേശിനി (25)
182.തുരുത്തി സ്വദേശി (60)
183.ടി വി പുരം സ്വദേശി (20)
184.ഉദയനാപുരം വൈക്കപ്രയാര്‍ സ്വദേശി (60)
185.ഉഴവൂര്‍ സ്വദേശിനി (50)
186.നീണ്ടൂര്‍ കൈപ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (14)

♦️ മറ്റ് ജില്ലക്കാര്‍
=====
187.ആലപ്പുഴ തണ്ണീര്‍മുക്കം സ്വദേശി (36)
188.പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി (73)
189.എറണാകുളം തലക്കോട് സ്വദേശിനി (59)
190.ആലപ്പുഴ കളര്‍കോട് സ്വദേശി (35)
191.പത്തനംതിട്ട മല്ലപ്പള്ളി സ്വദേശി (75)

♦️ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്ത് നിന്നെത്തിയവര്‍
=======
192.തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്ന് എത്തിയ വാഴൂര്‍ സ്വദേശി (29)
193.കുവൈറ്റില്‍നിന്ന് എത്തിയ വെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (62)
194.യു.കെയില്‍നിന്ന് എത്തിയ പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (48)
195.ഡല്‍ഹിയില്‍നിന്ന് എത്തിയ കുമരകം സ്വദേശി (27)
196.ഹൈദരാബാദില്‍ നിന്ന് എത്തിയ തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (50)

=