രോഗനിരക്ക് ഉയരുന്നു. കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 178 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ്. (September 04, 2020)
കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 178    പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില്‍ 177  പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്.   വിദേശത്തുനിന്ന്  വന്ന ഒരാളും രോഗബാധിതനായി.  ആകെ 2253 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചത്.

സമ്പര്‍ക്കം മുഖേന രോഗബാധിതരായവരില്‍ 29  പേര്‍ കോട്ടയം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലാണ്. ഈരാറ്റുപേട്ട - 19,  തിരുവാര്‍പ്പ് - 18, കുറിച്ചി- 8, ഏറ്റുമാനൂര്‍- 7, കൂരോപ്പട, തൃക്കൊടിത്താനം- 5 വീതം, അതിരമ്പുഴ, കടപ്ലാമറ്റം, കരൂര്‍, മീനടം, പൂഞ്ഞാര്‍, പുതുപ്പള്ളി, അയര്‍ക്കുന്നം, വിജയപുരം- 4  വീതം  എന്നിവയാണ് രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട മറ്റു സ്ഥലങ്ങള്‍.

രോഗം ഭേദമായ 124 പേര്‍ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില്‍ 1598 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 4532 പേര്‍ രോഗബാധിതരായി. 2931 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

ജില്ലയില്‍ ആകെ 15634 പേര്‍ ക്വാറന്റയിനില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

 രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടവര്‍
=========

♦️ സന്പര്‍ക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവര്‍


1.കോട്ടയം കളക്ടറേറ്റ് സ്വദേശിനി (48)

2.കോട്ടയം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശി (34)

3.കോട്ടയം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി (52)

4.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശിനി (26)

5.കോട്ടയം നാഗമ്പടം  സ്വദേശിനി (44)

6.കോട്ടയം വേളൂർ സ്വദേശി (31)

7.കോട്ടയം വേളൂർ സ്വദേശിനി (63)

8.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശിനി (55)

9.കോട്ടയം താഴത്തങ്ങാടി സ്വദേശി (29)

10.കോട്ടയം നാഗമ്പടം സ്വദേശി (48)

11.കോട്ടയം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശി (31)

12.കോട്ടയത്ത് താമസിക്കുന്ന തമിഴ്നാട്  സ്വദേശി (38)

13.കോട്ടയം വേളൂർ സ്വദേശിനി (32)

14.കോട്ടയം മറിയപ്പിള്ളി സ്വദേശിനി (29)

15.കോട്ടയം മൂലേടം  സ്വദേശിനി (23)

16.കോട്ടയം മറിയപ്പിള്ളി സ്വദേശി (31)

17. കോട്ടയം മറിയപ്പിള്ളി സ്വദേശി (65)

18.കോട്ടയം തിരുവാതുക്കൽ സ്വദേശിനി (43)

19.കോട്ടയം പൂവന്തുരുത്ത് സ്വദേശി (59)

20.കോട്ടയം മള്ളുശ്ശേരി സ്വദേശി (30)

21.കോട്ടയം ചുങ്കം സ്വദേശി (41)

22.കോട്ടയം ഒളശ്ശ സ്വദേശിനി (36)

23.കോട്ടയം പാക്കിൽ സ്വദേശി (47)

24. കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശി (29)

25.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശി (49)

26.കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂർ സ്വദേശിനി (38)

27.കോട്ടയം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി (27)

28.കോട്ടയം വേളൂർ സ്വദേശി (65)

29.കോട്ടയം മുളൻകുഴി സ്വദേശിനി (34)

30.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (10)

31.ഈരാറ്റുപേട്ട നടയയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (52)

32.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (59)

33.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (3)

34.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (35)

35.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (18)

36.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (14)

37.ഈരാറ്റുപേട്ട പനച്ചിപ്പാറ സ്വദേശി (37)

38.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (60)

39.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (60)

40.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി ( 15)

41.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (50)

42.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി(3)

43.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (62)

44.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (13)

45.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി (48)

46.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (15)

47.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (40)

48.ഈരാറ്റുപേട്ട നടയ്ക്കൽ സ്വദേശിനി (60)49.തിരുവാർപ്പ്   കുമ്മനം  സ്വദേശിനി (43)

50.തിരുവാർപ്പ് കിളിരൂർ  സ്വദേശിനി (17)

51.തിരുവാർപ്പ് കിളിരൂർ  സ്വദേശി (23)

52. തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (5)

53.തിരുവാർപ്പ്  കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനി (36)

54.തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനി (31)

55.തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (12)

56.തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനി (75)

57.തിരുവാർപ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനി (58)

58.തിരുവാർപ്പ് കിളിരൂർ സ്വദേശി (46)

59.തിരുവാർപ്പ് കിളിരൂർ സ്വദേശി (64)

60.തിരുവാർപ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശി (34)

61.തിരുവാർപ്പ് കുമ്മനം സ്വദേശി (53)

62.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശിനി (36)

63.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശിനി (21)

64.തിരുവാർപ്പ് സ്വദേശി (27)

65.തിരുവാർപ്പ് ചെങ്ങളം സ്വദേശി (48)

66.തിരുവാർപ്പ് ചെങ്ങളം സ്വദേശി (26)67.കുറിച്ചി മലകുന്നം സ്വദേശി (30)

68.കുറിച്ചി സ്വദേശി (40)

69.കുറിച്ചി സ്വദേശി (43)

70.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (17)

71.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (35)

72.കുറിച്ചി സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (11)

73.കുറിച്ചി നീലംപേരൂർ സ്വദേശി (64)

74. കുറിച്ചി എസ്.പുരം സ്വദേശിനി (40)75.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശി (36)

76.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശിനി (46)

77.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശി (55)

78.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശി (23)

79.ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശി (61)

80.ഏറ്റുമാനൂർ പേരൂർ സ്വദേശിനി (50)

81.ഏറ്റുമാനൂർ സ്വദേശിനി (37)82.കൂരോപ്പട അരുവിക്കുഴി സ്വദേശിനി (88)

83.കൂരോപ്പട  അരുവിക്കുഴി സ്വദേശി (26)

84.കൂരോപ്പട അരുവിക്കുഴി സ്വദേശി (56)

85.കൂരോപ്പട സ്വദേശി (39)

86.കൂരോപ്പട ളാക്കാട്ടൂർ സ്വദേശി (48)

87.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി (47)

88.തൃക്കൊടിത്താനം ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി (77)

89.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (27)

90.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി (54)

91.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (21)92.അതിരമ്പുഴ മാന്നാനം സ്വദേശി (21)

93.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (37)

94.അതിരമ്പുഴ ഗാന്ധിനഗർ സ്വദേശിനി (42)

95.അതിരമ്പുഴ നാൽപ്പാത്തിമല സ്വദേശിനി (58)96.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശി (44)

97.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (13)

98. കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (9)

99.കടപ്ലാമറ്റം സ്വദേശിനി (64)


100.കരൂർ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (53)

101.കരൂർ വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (50)

102.കരൂർ   വള്ളിച്ചിറ സ്വദേശി (88)

103. കരൂർ വള്ളിച്ചിറ  സ്വദേശി (21)104.മീനടം സ്വദേശി (49)

105.മീനടം സ്വദേശിനി (76)

106.മീനടം സ്വദേശിനി (29)

107.മീനടം സ്വദേശിനി (28)108.പൂഞ്ഞാർ സ്വദേശിനി (24)

109.പൂഞ്ഞാർ സ്വദേശി (55)

110.പൂഞ്ഞാർ സ്വദേശിനി (20)

111.പൂഞ്ഞാർ സ്വദേശിനി (49)112.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി (54)

113.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (46)

114.പുതുപ്പള്ളി സ്വദേശി (36)

115.പുതുപ്പള്ളിയിൽ താമസിക്കുന്ന പത്തനംതിട്ട സ്വദേശി (26)116.അയർക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനി (28)

117.അയർക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനി (60)

118.അയർക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിയായ പെൺകുട്ടി (6)

119.അയർക്കുന്നം സ്വദേശി (23)


120.വിജയപുരം മാങ്ങാനം സ്വദേശിനി (54)

121.വിജയപുരം മാങ്ങാനം സ്വദേശി (20)

122.‍വിജയപരും പാറമ്പുഴ സ്വദേശി (39)

123. വിജയപുരം പാറമ്പുഴ സ്വദേശി (89)

124.അയ്മനം  സ്വദേശിനി (47)

125.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശിനി (68)

126.അയ്മനം മരിയാതുരുത്ത് സ്വദേശി (46)


127.ഉഴവൂർ സ്വദേശി (29)

128.ഉഴവൂർ സ്വദേശിനി (33)

129.ഉഴവൂർ സ്വദേശി (47)


130.വാഴപ്പള്ളി ഇത്തിത്താനം സ്വദേശിനി (42)

131.വാഴപ്പള്ളി ചീരഞ്ചിറ സ്വദേശിനി (35)

132.വാഴപ്പളളി സ്വദേശി (52)


133.വെച്ചൂർ സ്വദേശിനി (55)

134.വെച്ചൂർ സ്വദേശിനിയായ പെൺകുട്ടി (8)


135.തിടനാട് ചേറ്റുതോട് സ്വദേശിനി (37)

136.തിടനാട്  ചേറ്റുതോട് സ്വദേശി (45)

137.തിടനാട് കാളക്കെട്ടി സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (1)138.കിടങ്ങൂർ സ്വദേശി (24)

139.‍കിടങ്ങൂർ സ്വദേശിനി (55)

140.കിടങ്ങൂർ സ്വദേശി (28)141.‍പാമ്പാടി സ്വദേശി (26)

142.പാമ്പാടി വെള്ളൂർ സ്വദേശിനി (48)

143.പാമ്പാടി വെള്ളൂർ സ്വദേശിനി (55)144.‍ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശിനി (61)

145.ചങ്ങനാശേരി പുഴവാത് സ്വദേശി (24)146.കാണക്കാരി വെമ്പള്ളി സ്വദേശി (43)

147.കാണക്കാരി വെമ്പള്ളി സ്വദേശിനി (40)


148.‍കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കുറുവാമൂഴി സ്വദേശിയായ ആൺകുട്ടി (11)

149.കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കുറുവാമൂഴി സ്വദേശിനി (46)


150.മാടപ്പള്ളി കുറുമ്പനാടം സ്വദേശി (63)

151.മാടപ്പള്ളി കുറുമ്പനാടം സ്വദേശിനി (34)


152.മണർകാട് സ്വദേശി (45)

153.മണർകാട് സ്വദേശിനി (37)154.‍നെടുംകുന്നം സ്വദേശി (49)

155.‍നെടുംകുന്നം സ്വദേശി (46)


156. ‍രാമപുരം സ്വദേശി (25)

157.രാമപുരം സ്വദേശി (25)158.‍തീക്കോയി സ്വദേശി (36)

159.‍തീക്കോയി സ്വദേശിനി (33)


160.ഉദയനാപുരം നേരെകടവ് സ്വദേശിനി (37)

161.ഉദയനാപുരം സ്വദേശി (48)


‍162.കടനാട് നീലൂർ സ്വദേശിനി (60)

163. ആർപ്പൂക്കര സ്വദേശി (29)

164.മരങ്ങാട്ടുപ്പിള്ളി കുറിച്ചിത്താനം സ്വദേശി (56)

165.മറവൻതുരുത്ത് സ്വദേശിനി (21)

166.തലയോലപ്പറന്പ് വെള്ളൂർ സ്വദേശിനി (30)

167.കറുകച്ചാൽ ചമ്പക്കര സ്വദേശി (51)

168. കൊഴുവനാൽ സ്വദേശി (30)

169. കുമരകം സ്വദേശി (52 )

170.പനച്ചിക്കാട് ചെത്തിപ്പുഴ സ്വദേശി (39)

170.മുണ്ടക്കയം  സ്വദേശിനി (59)

172.വൈക്കം സ്വദേശിനി (41)

173.വാകത്താനം പുത്തൻചന്ത സ്വദേശിനി (33)

174.മുളക്കുളം സ്വദേശി (47)

175. തലപ്പലം സ്വദേശിനി (33)

176.തലയോലപറമ്പ് സ്വദേശിനി (27)

177.എറണാകുളം തിരുമാറാടി സ്വദേശി (60)

 ♦️ വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയയാള്‍
==========
178.സൗദിയിൽ നിന്നെത്തിയ കടപ്ലാമറ്റം വയലാ സ്വദേശി (30)