കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 166 പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് (September 12)


കോട്ടയം ജില്ലയില്‍ 166  പേര്‍ക്കു കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതില്‍ 159 പേര്‍ക്കും സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെയാണ് വൈറസ് ബാധിച്ചത്.  ആകെ 2069 പരിശോധനാ ഫലങ്ങളാണ് പുതിയതായി ലഭിച്ചത്.

കോട്ടയം-17, കടുത്തുരുത്തി-16, അതിരമ്പുഴ-14, ഏറ്റുമാനൂര്‍, തിരുവാര്‍പ്പ് -9 വീതം, മീനടം-8, അകലക്കുന്നം-7, കങ്ങഴ-6, മണര്‍കാട്, ചങ്ങനാശേരി, ഈരാറ്റുപേട്ട, കുറിച്ചി, തൃക്കൊടിത്താനം-5 വീതം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് രോഗം കൂടുതലായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. 

രോഗം ഭേദമായ 137 പേര്‍ കൂടി ആശുപത്രി വിട്ടു. നിലവില്‍ 2083 പേരാണ് ചികിത്സയിലുള്ളത്. ഇതുവരെ 5959 പേര്‍ രോഗബാധിതരായി. 3873 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.

ജില്ലയില്‍ ആകെ 18873 പേര്‍ ക്വാറന്‍റയിനില്‍ കഴിയുന്നുണ്ട്.

രോഗം ബാധിച്ചവര്‍
=======

♦️ സമ്പര്‍ക്കം മുഖേന ബാധിച്ചവര്‍
=======
1.കോട്ടയം സ്വദേശിനി(85)
2.കോട്ടയം സംക്രാന്തി സ്വദേശി (24)
3.കോട്ടയം കുമാരനല്ലൂര്‍ സ്വദേശി (69)
4.കോട്ടയം മാങ്ങാനം സ്വദേശിനി (40)
5.കോട്ടയം കോടിമത സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (9)
6.കോട്ടയം കോടിമത സ്വദേശിനി (33)
7.കോട്ടയം പള്ളം സ്വദേശി (34)
8.കോട്ടയം എസ്.എച്ച് മൗണ്ട് സ്വദേശി (32)
9.കോട്ടയം മറിയപ്പള്ളി സ്വദേശിനി (39)
10.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (12)
11.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശിനി (37)
12.കോട്ടയം ചിങ്ങവനം സ്വദേശി (42) 
13.കോട്ടയം നാട്ടകം സ്വദേശിനി (44)
14.കോട്ടയം പെരുമ്പായിക്കാട് സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (15)
15.കോട്ടയം വേളൂര്‍ സ്വദേശിനി (39)
16.കോട്ടയം സ്വദേശി (34)
17.കോട്ടയം സ്വദേശി (39)

18.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശി(25)
19.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (2)
20.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശിനി (28)
21.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശി (32) 
22.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശിനി (60)
23.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശി (74)
24.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശി (58)
25.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശി (32)
26.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശി (31)
27.കടുത്തുരുത്തി പൂഴിക്കോല്‍ സ്വദേശി (36)
28.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശിനി (40)
29.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശിനി (61)
30.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശി (27)
31.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശിനി(56)
32.കടുത്തുരുത്തി ആയാംകുടി സ്വദേശിനി (55)
33.കടുത്തുരുത്തി സ്വദേശി (50)

34.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (3)
35.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (28)
36.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (39)
37.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (1)
38.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (54)
39.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശി (59)
40.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (17)
41.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (20)
42.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (17)
43.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (13)
44.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (41)
45.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (35)
46.അതിരമ്പുഴ സ്വദേശിനി (47)
47.അതിരമ്പുഴ അമ്മഞ്ചേരി സ്വദേശി (56)

48.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശിനി (22)
49.ഏറ്റുമാനൂര്‍ വടക്കേനട സ്വദേശി (35)
50.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശി (62)
51.ഏറ്റുമാനൂര്‍ സ്വദേശി (57)
52.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (13)
53.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശി (23)
54.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശിനി (87)
55.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പേരൂര്‍ സ്വദേശി (40)
56.ഏറ്റുമാനൂര്‍ പുന്നത്തുറ സ്വദേശി (48)

57.തിരുവാര്‍പ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശിനി (29)
58.തിരുവാര്‍പ്പ് കിളിരൂര്‍ സ്വദേശിനി (70)
59.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (29)
60.തിരുവാര്‍പ്പ്  കിളിരൂര്‍ സ്വദേശിനി (34)
61.തിരുവാര്‍പ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശി (60)
62.തിരുവാര്‍പ്പ് കിളിരൂര്‍ സ്വദേശി (38)
63.തിരുവാര്‍പ്പ് കാഞ്ഞിരം സ്വദേശി (37)
64.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (78)
65.തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (65)

66.മീനടം സ്വദേശിനി (68)
67.മീനടം സ്വദേശിനി (68)
68.മീനടം സ്വദേശി (44)
69.മീനടം സ്വദേശിനി (42)
70.മീനടം സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (14)
71.മീനടം സ്വദേശിനി (50)
72.മീനടം സ്വദേശി (51)
73.മീനടം സ്വദേശി (40)

74.അയര്‍ക്കുന്നം നീറിക്കാട് സ്വദേശിനി (60)
75.അയര്‍ക്കുന്നം തിരുവഞ്ചൂര്‍ സ്വദേശി (6)27)
76.അയര്‍ക്കുന്നം അമയന്നൂര്‍ സ്വദേശി (55)
77.അയര്‍ക്കുന്നം കൊങ്ങാണ്ടൂര്‍ സ്വദേശി (24)
78.അയര്‍ക്കുന്നം കൊങ്ങാണ്ടൂര്‍ സ്വദേശിനി(61)
79.അയര്‍ക്കുന്നം കൊങ്ങാണ്ടൂര്‍ സ്വദേശി(63)
80.അയര്‍ക്കുന്നം നീറിക്കാട്  സ്വദേശിനി(19)

81.കങ്ങഴ സ്വദേശി (15)
82.കങ്ങഴ പത്തനാട് സ്വദേശി   (58)
83.കങ്ങഴ പത്തനാട്  സ്വദേശിനി (52)
84.കങ്ങഴ പത്തനാട് സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി(6)
85.കങ്ങഴ പത്തനാട് സ്വദേശി (43)
86.കങ്ങഴ  പത്തനാട് സ്വദേശിനി (24)

87.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (24)
88.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (50)
89.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (60)
90.മണര്‍കാട് സ്വദേശി(20)
91.മണര്‍കാട് സ്വദേശി (58)

92.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി (28)
93.ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി (69)
94.ചങ്ങനാശേരി മലകുന്നം സ്വദേശിനി (52)
95.ചങ്ങനാശേരി ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശിനി (48)
96.ചങ്ങനാശേരി ഫാത്തിമാപുരം സ്വദേശി (58)

97.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (51)
98.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശി(31)
99.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (5)
100.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി ( 62 )
101.ഈരാറ്റുപേട്ട സ്വദേശിനി (29)

102.കുറിച്ചി സ്വദേശി (41)
103.കുറിച്ചി സ്വദേശി (40)
104.കുറിച്ചി സ്വദേശി (24)
105.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (5)
106.കുറിച്ചി സ്വദേശിനി (59)

107.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിയായ ആണ്‍കുട്ടി (2)
108.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി (39)
109.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (34)
110.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി (53)
111.തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശി (24)

112.എലിക്കുളം കൂരാലി സ്വദേശി (75)
113.എലിക്കുളം കൂരാലി സ്വദേശിനി (42)
114.എലിക്കുളം കൂരാലി സ്വദേശി (19)
115.എലിക്കുളം കൂരാലി സ്വദേശി (19)

116.പാമ്പാടിയില്‍ താമസിക്കുന്ന അതിഥി തൊഴിലാളി (25)
117.പാമ്പാടി എസ്.എന്‍.പുരം സ്വദേശി (38)
118.പാമ്പാടി സ്വദേശി (58)
119.പാമ്പാടി സ്വദേശിനി (33)

120.കുറവിലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (53)
121.കുറവിലങ്ങാട് സ്വദേശിനി (20)
122.കുറവിലങ്ങാട് സ്വദേശി (54)

123.നെടുംകുന്നം സ്വദേശിനി (38)
124.നെടുംകുന്നം സ്വദേശി (49)
125.നെടുംകുന്നം സ്വദേശിയായ പെണ്‍കുട്ടി (14)

126.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശി (64)
127.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശിനി (60)
128.പൂഞ്ഞാര്‍ തെക്കേക്കര സ്വദേശി (70)

129.വെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (19)
130.വെള്ളൂര്‍ സ്വദേശിനി (24)
131.വെള്ളൂര്‍ സ്വദേശി (50)

132.പനച്ചിക്കാട് സ്വദേശി (74)
133.പനച്ചിക്കാട് പൂവന്തുരുത്ത് സ്വദേശിനി (63)

134.ആര്‍പ്പൂക്കര സ്വദേശി (60)
135.ആര്‍പ്പൂക്കര സ്വദേശിനി (68)

136.അയ്മനം കുടമാളൂര്‍ സ്വദേശി (37)
137.അയ്മനം ഒളശ്ശ സ്വദേശി (29)

138.മുളക്കുളം സ്വദേശി (25)
139.മുളക്കുളം സ്വദേശിനി (52)

140.രാമപുരം സ്വദേശിനി (56)
141.രാമപുരം സ്വദേശിനി (81)

142.വിജയപുരം സ്വദേശി(54)
143.വിജയപുരം വടവാതൂര്‍ സ്വദേശി (50)

144.അകലക്കുന്നം സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (10)
145.കിടങ്ങൂര്‍ സ്വദേശി (23)
146.കോരുത്തോട് സ്വദേശി (48)
147.കുമരകം സ്വദേശി (23)
148.മാഞ്ഞൂര്‍ സ്വദേശി (43)
149.നീണ്ടൂര്‍ ഓണംതുരുത്ത് സ്വദേശി(44)
150.പാലാ സ്വദേശി (34)
151.പാറത്തോട് സ്വദേശി (24)
152.തലപ്പലം സ്വദേശി (39)
153.തലയാഴം സ്വദേശി (69)
154.തീക്കോയി സ്വദേശിനിയായ പെണ്‍കുട്ടി (15)
155.തിടനാട് സ്വദേശി (54)
156.ടിവി പുരം ചെമ്മനത്തുകര സ്വദേശി (35)
157.വാഴപ്പള്ളി സ്വദേശി (52)
158.വെളിയന്നൂര്‍ സ്വദേശിനി (43)
159.വെള്ളാവൂര്‍ സ്വദേശി (27)

♦️ സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് എത്തിയവര്‍
======
160.മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയ കോരുത്തോട് സ്വദേശി (21)
161.മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയ തിരുവാര്‍പ്പ് സ്വദേശിനി (27)
162.മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയ കോരുത്തോട് സ്വദേശിനി (46)
163.തമിഴ്നാട്ടില്‍നിന്ന് എത്തിയ തൃക്കൊടിത്താനം സ്വദേശിനി (23)
164.മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയ  ചങ്ങനാശേരി സ്വദേശി (35)
165.മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയ  മാഞ്ഞൂര്‍ സ്വദേശി (39) 
166.പശ്ചിമ ബംഗാളില്‍നിന്ന് എത്തിയ രാമപുരം സ്വദേശി (18)